SAM Esgrima Barcelona
facebook.com/esgrimasam
twitter.com/esgrimasam
youtube.com/esgrimasam
Avís legal

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització. El club d'esgrima Sala d'Armes Montjuïc (en endavant SAM) rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret d'actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés, de forma temporal o definitiva, en cas de produir-se un mal ús dels mateixos.

El club d'esgrima SAM rebutja la responsabilitat pel que fa a qualsevol informació no elaborada pels seus redactors oficials o no publicada sota el seu nom, de forma oficial. De manera especial, rebutja la responsabilitat pel que fa a la informació continguda en les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links), amb la pàgina o pàgines web del club d'esgrima SAM .

El club d'esgrima SAM no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense autorització del club d'esgrima SAM, és una infracció que castiga la legislació vigent.
 

 
 
Crèdits | Política de privacitat | Avís legal | Mapa web | Novetats
© 2017 SAM Esgrima Barcelona