SAM Esgrima Barcelona
facebook.com/esgrimasam
twitter.com/esgrimasam
youtube.com/esgrimasam
Política de privacitat

El remitent de la informació sol·licitada, d’acord amb l’exposat en la Llei 15(LOPD), autoritza al club d'esgrima Sala d'Armes Montjuïc (en endavant SAM) a recollir la informació en la seva base de dades i tractar aquesta informació amb una única finalitat comunicativa interna. En qualsevol moment es podrà modificar, variar o cancel·lar les dades d’acord amb la llei.

El tractament de dades personals enviades pels usuaris són gestionades pel club d'esgrima SAM i seran tractades d’acord amb les exigències legals. Es guardaran les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que en garanteixin la confidencialitat de cara a tercers. El club d'esgrima SAM garanteix que les dades enviades pels usuaris seran destinades única i exclusivament a finalitats informatives del propi club.

L'usuari pot exigir la rectificació, cancel·lació o variació de les seves dades, ja sigui per escrit al club d'esgrima SAM, amb seu al carrer Duquessa d'Orlèans, 29, 08034, Barcelona o mitjançant correu electrònic a l'adreça del Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la indicant en l’assumpte: "dades d'usuari".

De la mateixa manera, el club d'esgrima SAM no es fa responsable de la opinió mostrada en aquesta web pels seus col·laboradors. Tampoc es fa responsable de les opinions i expressions publicades en cartes dels lectors o participacions als fòrums que, en tot moment, estaran citades textualment sota responsablitat de l'autor/a de les mateixes.

 

 
 
Crèdits | Política de privacitat | Avís legal | Mapa web | Novetats
© 2017 SAM Esgrima Barcelona